Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen.

Huisvesting biedt voor een organisatie een uitstekende amogelijkheid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid waar te maken door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.

Verstand van zaken Versimpelt inzicht in bouwprocessen Vermindert kosten Bespaart tijd

Lees het artikel 'De Ideale School'

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen
ROMY WORDT VERTROUWD DOOR

"Stuur op levensduurkosten, en niet op investeringskosten"

"Vastgoed moet passen bij de mensen die het huisvest"

"Zonder passende huisvesting kan uw organisatie niet functioneren"

"Romy is pragmatisch en een sprankelende persoonlijkheid."

Marjolein Schoonewagen

Bestuurslid Rijnlandse Architectuurplatform

"Romy is gedreven en scherp op inhoudelijke details"

Klaartje Gimbrère

Veranderkundig organisatie-adviseur

"Een uitstekende vertegenwoordiger van het bestuur richting externe partijen."

Nicole Engering

Voorzitter Bestuur SKOON (Basisschool de Vink)

"Sterke analytische en conceptuele vaardigheden in combinatie met sociaal gevoel."

Ronald Knappers

Architect, Urbanist en eigenaar VVKH Architecten

"Zij heeft laten zien, om uit de veelheid van mogelijkheden,
de juiste keuzes te maken om tot een voor de klant passend advies te komen."

Wim Koster

Voorzitter Gebouwbeheerscommissie Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods te Voorschoten

"Ik ben zo blij dat we jou hebben, Romy. Ik moet er niet aan denken dat we dit allemaal zelf hadden moeten uitzoeken."

Carla Zwetsloot

Toezichthouder/ Algemeen bestuur Basisschool De VInk

"Capabel, helder en gestructureerd. De missing link tussen concept en uitvoering."

Michiel Ellens

Bestuurslid Nutsbasisschool

"Romy heeft humor is volhardend en gedurende het proces altijd gericht op de inhoud."

Bart van den Berg

Leeuwenpoort

"Samen gaan we op weg naar de besparingen op energievlak in een rijksmonumentaal pand!"

Elisa Meijer

Bestuurslid Haanstrabasisschool

"Romy wist een complex vraagstuk in heldere elementen uiteen te rafelen."

Maaike Kluit

Eigenaar Mijns Inziens

"Jullie hebben laten zien dat verduurzaming van schoolgebouwen mogelijk is."

Green Deal Scholen

Programmateam

"Bedankt voor het prachtige en vooral praktische eindresultaat. (QuickScan)"

Alexandra van der Zwet

Facilitair coördinator Vlietkinderen

"Romy bracht dit project echt naar een hoger niveau. "

Veerle Beurze

Educational Designer Technolab

"Romy bijt zich vast in de voorgelegde vraagstukken en komt vervolgens met een gedegen, onderbouwd advies."

Iepko Weijdema

Algemeen directeur

"Het inzicht om de juiste aandacht te besteden aan het huisvestingskader voor de kinderopvang heeft Romy Schneider onze organisatie, Les Petits, gegeven. "

Sandra Vlaar

Directeur

"Je bent echt de kwaliteitsbewaker, kritische procesbegeleider en uiterst scherpe, maar vriendelijke expert. "

Simone de Jonge

Bestuurder

"Door het meelopen met jou heb ik ook weer heel veel kennis opgedaan. "

Francie van Rest

Facilitair coördinator

"Ze weet waar ze over praat, komt duidelijk vanuit haar expertise op voor onze belangen. Ik kan haar volmondig aanbevelen!!"

Roelof Huisman

bestuurder bij Stichting Katholiek Openbaar Onderwijs Noord Hofland

"Dank voor je heldere rapport en het prettige gesprek Romy. Veel van geleerd. Daar kunnen we wat mee voor de IJwegschool."

Ingid op de Laak

directeur IJwegschool Hoofddorp

Uw gebouw. Mijn expertise.

Over Romy Schneider

Ik ben ervan overtuigd dat een goed gebouw een positief effect heeft op het welbevinden en het ontwikkelproces van kinderen en medewerkers. De budgetten voor huisvesting zijn helaas over het algemeen veel lager dan de benodigde middelen voor adequaat onderhoud en energievoorzieningen. Door efficiënte inzet van deze middelen, gebouwoptimalisatie of besparing op energiekosten door verduurzaming houdt je organisatie meer over voor pedagogische taken en onderwijs. Hierbij is kennis van zaken, regelgeving en (kwaliteits)eisen onontbeerlijk.
Professionele begeleiding bespaart u veel tijd. Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze schoolbesturen en kinderopvangorganisaties die:
✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bekijk de oplossingen

Feiten & Cijfers

Feit. Maarliefst 70% van de scholen heeft een verouderde verlichting

Feit. Kosten voor schoonmaak vormen grootste onderhoudspost

Feit. Bijna de helft van alle schoolgebouwen hebben achterstallig onderhoud

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR