Romy Schneider was

Adviseur
Vlietkinderen

"Wat is de kwaliteit van onze huisvesting die wij onze kinderen van Vlietkinderen aanbieden? Om die vraag te beantwoorden hebben wij een basiskwaliteit vastgesteld en vanuit dat oogpunt al onze locaties in kaart gebracht. Samen met Romy Schneider heb ik de resultaten mogen presenteren van deze QuickScan. Bedankt voor het prachtige en vooral praktische eindresultaat, waar wij zeker mee aan de slag gaan!"

Alexandra van der Zwet

Facilitair coördinator Vlietkinderen

Romy Schneider was

Expert Duurzaamheid
Technolab

"Romy bracht dit project echt naar een hoger niveau. De "trias energetica" was bijvoorbeeld een onderdeel dat ze inbracht. Dit waren we zelf nog niet tegengekomen en was heel waardevol voor de energie-adviezen die de leerlingen moesten opstellen. "

Veerle Beurze

Educational Designer Technolab

Romy Schneider was

Ambassadeur
Green Deal Scholen

"Beste Green Deal Scholen ambassadeur, Met deze Pluim willen we als programmateam van de Green Deal scholen onze waardering tonen voor jullie inzet de afgelopen jaren. Jullie hebben laten zien dat verduurzaming van schoolgebouwen mogelijk is en hebben collega’s in het veld geïnspireerd om vergelijkbare stappen te zetten. Wij hopen dat de komende jaren de verduurzaming van onderwijsgebouwen mede door jullie bijdrage en een stroomverstelling komt. Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet. Programmateam Green Deal Scholen. "

Green Deal Scholen

Programmateam

Romy Schneider was

Adviseur
Nutsbasisschool te Voorschoten

"Capabel, helder en gestructureerd. De missing link tussen concept en uitvoering. Als school hadden wij de behoefte een bestaand plan in meer detail uit te werken waarbij rekening gehouden werd met technische aspecten, regelgeving en bureaucratische randvoorwaarden. De begeleiding heeft geholpen om het project een verdiepingsslag te geven en de haalbaarheid van sommige varianten te beoordelen. Dit heeft geleid tot nuttige informatie op basis waarvan het bestuur kon besluiten een bepaalde richting te kiezen. Romy werkt helder en gestructureerd. Bekend met regelgeving, eisen vanuit de gemeente en technische kennis was het heel waardevol om haar begeleiding te hebben bij een aanvraag voor een gemeentelijke voorziening. De samenwerking is heel plezierig en afspraken worden nagekomen. "

Michiel Ellens

Bestuurslid Nutsbasisschool (Huisvesting)

Romy Schneider was

Adviseur
Haanstrabasisschool

"Romy is een gedreven en super gemotiveerde professional. In mijn functie als bestuurslid van de Haanstra school hebben wij intens samengewerkt. Naast het feit dat zij op zeer korte termijn een omgevingsvergunning voor onze mogelijke tweede locatie heeft begeleidt en opgesteld. Waardeer ik nog meer haar grote betrokkenheid bij de verduurzaming van de scholen. Voor de Haanstra school is zij de komende tijd de linking pin tussen de installateur Putman en de resultaten van de monitoring van afgelopen jaar door ODHW/Sweco. De gepaste persoon waar wij naar op zoek waren. De ervaring en de kennis in verduurzaming op scholen weet zij feilloos om te zetten in een visie over duurzaamheid op lange termijn. Haar achtergrond als architect geeft haar net die extra aandacht voor de complexiteit binnen een monumentaal pand. Haar talenten zijn resultaatgericht werken, haar doorzettingsvermogen en positief ingesteldheid. Samen gaan we op weg naar de besparingen op energievlak in een rijksmonumentaal pand! "

Elisa Meijer

Bestuurslid Haanstrabasisschool

Romy Schneider was

Adviseur
Mijns Inziens

"Romy wist een complex vraagstuk in heldere elementen uiteen te rafelen. Daardoor werd het ineens veel makkelijker om bewust prioriteiten te stellen en de opdracht praktisch en stap voor stap tot een goed einde te brengen. Ze deed dat door een scherpe manier van vragen stellen en het aanreiken van een kader, dat voordien ontbrak. "

Maaike Kluit

Eigenaar

Romy Schneider was

Projectleider Urban Augmented Reality (UAR)
Rijnlands Architectuur Platform (RAP)

"Romy is pragmatisch en een sprankelende persoonlijkheid. Ik werk nu drie jaar met haar samen, zij als projectleider en ik als bestuurslid van het RAP architectuurcentrum. Romy schakelt moeiteloos tussen een overleg met vrijwilligers en een overleg met het bestuur. Ze benadert de mensen met wie ze samenwerkt bijzonder tactvol en respectvol en is de spreekwoordelijke olie in de machine van haar team. Of het nu gaat om het bewaken van de planning en het budget of de samenwerking in het team: Romy heeft alles in de gaten en onder controle. Zij is iemand aan wie je als penningmeester met een gerust hart zaken overlaat. In eerste instantie zou ze wat gereserveerd kunnen overkomen, maar dat is haar manier van observeren, die de uitvoering van haar taak ten goede komt.  Haar Duitse degelijkheid, haar kennis en bovendien haar humor vormen een zeer prettige mix. Die maakt haar tot een goede en zeer gewaardeerde projectleider. Zoals Romy wil ik nog wel een paar projectleiders!"

Marjolein Schoonewagen

Penningmeester bestuur Rijnlandse Architectuurplatform

Romy Schneider was

Projectleider Urban Augmented Reality (UAR)
Rijnlands Architectuur Platform (RAP)

"Romy is een sprankelende humorvolle doelgerichte projectleider bij het RAP. Ze is gedreven en scherp op inhoudelijke details. Ze brengt haar enthousiasme over op het team van medewerkers. Het is buitengewoon prettig om met haar te werken. Zij is onmisbaar voor het RAP."

Klaartje Gimbrère

Bestuurslid Rijnlandse Architectuurplatform

Romy Schneider was

Bestuurslid - Portfolio huisvesting
Basisschool de Vink

"Romy is een fijne persoon om mee samen te werken in het bestuur. Ze neemt haar verantwoordelijkheden serieus en geeft op professionele wijze invulling aan de huisvestingszaken rondom de school. Daarin is ze verantwoordelijk voor de meerjarenonderhoudsplanning, de begeleiding van overdracht van de nieuwe school, het oprichten van de VvE en het begeleiden van Doordecentralisering van het Rijk mbt huisvesting. Ze is een uitstekende vertegenwoordiger van het bestuur richting externe partijen, zoals de gemeente en andere scholen. Romy bereidt zich goed voor, is zeer georganiseerd en gaat planmatig te werk. Ze is geduldig en gelijktijdig doortastend. Ook heeft ze de nodige zelfkennis en humor waardoor ook lastige vraagstukken op een goede manier tot einde worden gebracht."

Nicole Engering

Voorzitter schoolbestuur

Romy Schneider was

Architect / Projectleider
VVKH Architecten

"Romy valt op door sterke analytische en conceptuele vaardigheden in combinatie met sociaal gevoel en communicatieve kwaliteiten. Ze is een uiterst betrouwbare en vaardige medewerkster, die zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneert. Ze is in staat om projecten van het concept tot het allerlaatste detail uit te werken met een uitstekend gevoel voor de architectuur. Ze organiseert en plant haar werkzaamheden zelf in en beheerst “ons gereedschap” als Autocad, Revit, Photoshop, In-design, SketchUP en diverse officeprogramma’s. Romy is een uiterst plezierig mens om mee samen te werken, ze is positief, betrokken, hardwerkend en kundig en daarnaast met humor."

Ronald Knappers

Architect, Urbanist and Owner VVKH Architecten

Romy Schneider was

Adviseur
Parochie Hl. Augustinus

"Het is een genoegen om met architect Romy Schneider samen te werken. Ik heb haar leren kennen als een kundig architect, die de verschillende facetten van haar professie, beheerst. Haar vermogen om analytisch te denken draagt in grote mate bij in het oplossing gericht werken. Zij heeft laten zien, om uit de veelheid van mogelijkheden, de juiste keuzes te maken om tot een voor de klant passend advies te komen. Een aanvullende studie heeft aan haar creativiteit het commerciële inzicht toegevoegd, waardoor zij in staat is om onroerend goed transacties te begeleiden."

Wim Koster

Voorzitter beheerscommissie Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

Romy Schneider was


""

Feiten & Cijfers

Feit. Maarliefst 70% van de scholen heeft een verouderde verlichting.

Feit. Luchthoeveelheid zegt nog niets over de kwaliteit.

Feit. Bijna de helft van alle schoolgebouwen heeft achterstallig onderhoud.

Wat kan ik voor u betekenen?
Bespaar tijd en kosten.

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

 Ontdek de bouwkundige mogelijkheden
 Analyses van kansen en zwaktepunten
 Energie- en kostenbesparing
Risicobeheersing
En meer…

Bekijk de oplossingen

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR

Nieuwsupdate 01/10/2019: Cursus Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang - Lees meer