energieverspilling,energiekosten,energie sparen

Bewust worden van energieverspilling en kijken hoe we die samen kunnen overwinnen

Geschreven op 30 oktober 2016 door Romy Schneider

Afgelopen dinsdag was ik te gast bij Basisschool De Vink in Voorschoten om de leerkrachten te vertellen over het energieverbruik van deze school. De school maakt onderdeel uit van  een scholencomplex  en deelt het gebouw  met een andere school en een gymzaal.

De scholen hebben te maken met een forse energierekening die niet past bij de duurzaamheidsambities waarmee het gebouw in 2012 gebouwd werd.

Sinds een paar maanden zijn de gebouwbeheerder/conciërge (bij iedereen bekend als meneer Frank) en ik bezig het verbruik te monitoren en de gebouwinstallatie op het gebruik af te stemmen. Fa. Putman B.V. ondersteunt de scholen bij het inregelen van de installatie.

Meten is weten

Heenergieoptimalisatie, energieverbruik, duurzaamt digitaal monitoren gaf al snel een hoop inzichten t.a.v. de installatie. Hierdoor enthousiast geworden heeft meneer Frank onderzoek gedaan naar het verbruik van de verschillende installatie-onderdelen.  We wilden weten welke installatieonderdelen de grootste energievreters zijn.

Dit onderzoek gaf verrassende inzichten die we graag met het leerkrachtenteam wilden delen. Energiebesparing is immers een thema dat ons allen aangaat en niet achter gesloten deuren moet plaatsvinden.

En toen stond ik, samen met meneer Frank,  afgelopen dinsdag voor een team aandachtig luisterende juffen en meesters. Uit de feedback tijdens de presentatie bleek dat zij enorm waardeerden dat we hen mee namen in het proces.  Ook stelden zij voor een energielesje in de klas te houden. Bewust worden van de verspilling is immers de eerste stap bij het creëren  van draagvlak voor alle volgende acties. Resumé van deze middag:  “We halen er het meeste uit  als we het samen doen.”

Voor mij was het een bijzonder leuke ervaring om de presentatie samen met meneer Frank te doen. Graag meer van deze enthousiaste gebouwbeheerders/conciërges!

Bewust worden van energieverspilling en kijken hoe we die samen kunnen overwinnen.”

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Tijd voor actie?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR