Controle over je project – Hoe krijg je systematisch alle risico’s in beeld?

Geschreven op 7 februari 2016 door Romy Schneider

(handige matrix voor bouwprojecten, ook voor opdrachtgevers met weinig ervaring in de bouw)

Elk project staat bloot aan risico’s. Het succes van een project  hangt sterk af van hoe goed je je ervan bewust bent welke risico’s er zijn en wat je daar vervolgens mee doet. Je doel is  de risico’s zo klein mogelijk  houden.

Voordat je iets tegen een risico kunt doet moet je het eerst opsporen. De eerste stap is daarom altijd een risico-inventarisatie. Bij complexe, unieke projecten zoals nieuwbouw, herbestemming of grootschalige renovatie vind  ik het identificeren middels een matrix  (gratis download hier) heel efficiënt. Hoe werkt dat?

 

risicos actoren-project

  1. Breng in beeld welke partijen en omstandigheden je project kunnen beïnvloeden. We noemen ze in het vervolg de actoren en factoren. Begin met de actoren uit de directe projectomgeving en kijk dan naar de factoren van buiten.
  1. Bedenk welke handelingen en producten nodig zijn voor je bouwopgave. Splits dit op naar de projectfasen.

A- Initiatie

B- Ontwerp

C- Vergunning

D- Uitvoering

E – Marketing / Leegstand

F – Financiering

  1. Maak de matrix. Zet de actoren en factoren van stap 1 op de horizontale as van je tabel en de activiteiten op de verticale as. Zet een kruisje wanneer partijen en activiteiten met elkaar te maken hebben. Op dat moment ontstaan risico’s.

 

risicos actoren-activiteiten

Voorbeeld 1:  Je wilt uitbreiden in een bestaande woonwijk en je hebt een vergunning nodig. Weerstand van omwonenden kan het verkrijgen van een omgevingsvergunning enorm vertragen waardoor de projectkosten hoger uitvallen en het rendement daalt  (omwonenden of een wijkvereniging zijn de actoren, de vergunningsaanvraag is de activiteit).

Voorbeeld 2: Je wilt uitbreiden op het moment dat de vastgoedmarkt onder druk staat. Dan wordt het moeilijker een lening te krijgen. Het financieringsrisico wordt groter (de vastgoedmarkt is de factor en het verkrijgen van een financiering is de activiteit).

 

Je kan hier een lege matrix voor jouw project downloaden en aanvullen. Want elk bouwproject is uniek.

Voorbeeld van een ingevulde matrix:

identificeren risico matrix

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Ontvang de gratis risicomatrix

Elk project staat bloot aan risico’s: breng deze risico’s in kaart.

Krijg overzicht van potentiële gevaren
Zie wanneer welke risico’s aandacht vereisen
Meer grip op uw project
Handleiding voor risico-inventarisatie

Direct Downloaden

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR