Daken eerst isoleren en daarna pas met zonnepanelen bedekken!

Geschreven op 9 februari 2018 door Romy Schneider

Het is vast niet populair als ik zeg: “Wees wat spaarzamer met die zonnepanelen”. Het is ook niet mijn bedoeling om alternatieve energieopwekking af te keuren maar voorkom dat op grote schaal zonnepanelen op de ongeïsoleerde daken van schoolgebouwen komen. Het oogt natuurlijk lekker duurzaam aan de buitenkant. Maar houd de goede volgorde aan bij het verduurzamen van je pand!

Waarom komen er nu steeds meer zonnepanelen op ongeïsoleerde daken?
Bij een grootschalige renovatie is de financiering vaak een issue.  Soms moet er nog wat bezuinigd worden in het proces. Als schoolbestuur probeer je soms een green deal met de gemeente te sluiten. Bij zonnepanelen lukt dat steeds vaker. Afdeling duurzaamheid bij de gemeente heeft hier vaak een potje voor. Maar voor het isoleren van het gebouw krijgt de school dikwijls geen bijdrage omdat voor renovatie nog niet helder in de wet geregeld is of die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of van het schoolbestuur valt. Om je financiering rond te krijgen kan het gebeuren dat de isolatie eruit bezuinigd wordt en komen de zonnepanelen er wel.

trias energetica,isoleren,duurzaam,energie

Volg de trias energetica
Uit het oogpunt van de trias energetica is deze keuze volstrekte onzin. Want de duurzaamste energie is nog steeds de energie die je niet verbruikt. Trek het gebouw eerst een warm jasje aan dan verbruikt het vanzelf al minder energie. Vervolgens ga je kijken of je de energie die je nodig hebt (deels) alternatief kunt opwekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen. Isoleren van het gebouw levert ook een hoger rendement en zijn terugverdientijd is korter dan bij zonnepanelen.

Bedenk ook dat je met isolatie het comfort van je binnenklimaat verhoogt.
Tenslotte, wees je ervan bewust dat zodra de panelen er eenmaal liggen je de komende 10 jaar niet meer bij je dak kunt om te isoleren.

Vandaar mijn oproep: Eerst isoleren dan zonnepanelen plaatsen!

Wat vind jij? 

 

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Tijd voor actie?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR