activiteitenbesluit, maatregelenlijst, erkende, energiebesparing

Energiebesparingsverplichting en gewijzigde erkende maatregelenlijst – Wat komt op je af als school en kinderopvang organisatie?

Geschreven op 9 oktober 2018 door Romy Schneider

DEEL 1

Inzage en commentaargeving

Tussen 05 oktober 2018 en 3 november 2018 ligt de gewijzigde lijst erkende maatregelen ter inzage en commentaargeving. Via deze link  kan je de nieuwe lijsten bekijken en een reactie geven.
Scholen en kinderopvang vallen onder maatregelpakket 5. Onderwijsinstellingen.

Mijn eerste indruk over de opbouw

Ik ga me erin verdiepen en mijn conclusies in een volgende blog met je delen. Hier alvast mijn eerste indruk over de opbouw.
Op het eerste gezicht valt mij op dat er naast de aangekondigde aanvulling (van 45 naar nu 58 maatregelen) ook de nummering en volgorde veranderd is. (Wat eerst maatregel nr. 01 was is nu maatregel GB1 en de oude maatregel 45 is nu GA1). Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe ordening logisch, want door de koppeling thema (lettercode) en nummer i.p.v. alleen doorlopende nummers kan je naarmate de techniek zich verder ontwikkelt per thema aanvullen.
Sta er wel even bij stil dat dit administratief voor een organisatie echt wat extra werk betekent. Organisaties die net klaar zijn om alle gebouwen aan de hand van de oude lijsten te beoordelen beginnen nu opnieuw alles te ordenen. Ik ben bang dat dat niet op 01 januari 2019 klaar is. De stelling dat deze wetswijziging geen kosten met zich mee brengt deel ik daarom niet helemaal. Maar laten we ons hiervan niet afschikken en hopen we dat bij de volgende wijziging op deze systematiek doorgepakt wordt.

Want we willen onze tijd toch liever besteden in het doorvoeren van maatregelen in plaats van het administratief beheren en lijsten opnieuw ordenen.

Wordt vervolgt….

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Tijd voor actie?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR