Energiewetgeving – Ken je de wetchecker al?

Geschreven op 19 april 2023 door Office

De manier hoe we energie opwekken en gebruiken zal in de komende decennia drastisch veranderen. De energietransitie is wereldwijd op gang. Om klimaatdoelstellingen te behalen gaan we overstappen naar CO2-arme energievoorzieningen. Deze opgave is best complex. Het beleid van de overheid stuurt daarom o.a. op CO2-reductie. Dat gebeurt soms door stimulering d.m.v. subsidies en natuurlijk ook door aanpassingen in de wetgeving. Als organisatie zal je hiermee uiteindelijk te maken krijgen.

Verplichtingen voor je organisatie
Ook voor scholen en kinderdagverblijven zijn er verplichtingen binnen de energiewetgeving. Soms is het nogal ingewikkeld helder te krijgen aan welke wetten je met je organisatie moet voldoen en welke maatregelen je dan moet nemen. Soms zijn dat maatregelen die voor de hele organisatie gelden, soms zijn het maatregelen die alleen voor specifieke gebouwen gelden.

In de basis kan je twee niveaus voor de verplichtingen onderscheiden:

Organisatieniveau:
Dit zijn maatregelen die voortkomen uit de grootte van je bedrijf. De maatregelen gelden dan voor de hele organisatie. Ze zijn meestal afhankelijk van de hoeveelheid medewerkers die in de organisatie werken of hoe groot de jaarlijkse bruto-omzet is. Voorbeleden zijn: de EED-auditplicht of de rapportageverplichting ‘werkgebonden personenmobiliteit’.

Gebouwniveau:
Daarnaast zijn er verplichtingen voor gebouwen. De beoordeling of je wel of niet onder de wetgeving valt heeft dan te maken met je energieverbruik, bouwjaar van de locatie, gebruiksfunctie of tijdstip wanneer een huur/koopovereenkomst gesloten is. Zowel gebouweigenaren alsook huurders hebben verplichtingen. Voorbeelden zijn o.a. energielabelverplichtingen, energiebesparingsverplichtingen of bepaalde keuringen.

De wetchecker
Ken je de wetchecker al? Met deze tool op de site van RVO kan je voor je organisatie en gebouwen een controle uitvoeren. Welke verplichtingen heb je? En hoe kan je daaraan voldoen? Na invullen van een aantal basisgegevens over je organisatie en je gebouwen weet je meer.

Wetchecker energiebesparing (regelhulpenvoorbedrijven.nl)

Heb je hulp nodig bij het invullen of wil je meer informatie? Stuur mij een bericht, dan checken we het samen.

 

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Krijg inzicht en bespaar kosten.

Een Quickscan legt de vinger op de pijnlijke plek en schept duidelijkheid.

Verminder kosten
Versimpel inzicht in bouwprocessen
 Verstand van zaken
Bespaar tijd

Met wie mag ik contact opnemen?

* Bekijk mijn Privacyverklaring. Ik kom voor een persoonlijk gesprek op locatie waarin we de mogelijkheden kunnen verkennen.

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR