klant aan het woord

Gastblog – Klant Skippy PePijN aan het woord

Geschreven op 27 mei 2021 door Romy Schneider

Een opdracht als deze – een kinderopvangorganisatie begeleiden van blauwdruk tot nieuwbouw van een kindcentrum – is een kolfje naar mijn hand. Wat is het dan extra leuk als een klant haar waardering zó onomwonden uitspreekt! Ik werd er zelfs even stil van. Van opdrachten als deze gaat mijn hart als huisvestingsadviseur sneller kloppen. Zo fijn, als bevestigd wordt dat de samenwerking wederzijds gewaardeerd wordt.


Simone de Jonge, bestuurder Kinderopvangorganisatie SkippyPePijN aan het woord over haar ervaring als klant:

IKC: bouwen op onbekend terrein

SkippyPePijN participeert binnen diverse nieuwbouwprojecten o.a. van Integrale Kind Centra (IKC). Vanaf dag één werd duidelijk dat de Kwaliteitseisen en Wet & Regelgeving Kinderopvang enorm complex zijn. Hiernaast is het bouwen van een IKC een redelijk nieuw item binnen het speelveld. Ook voor gemeenten, architecten, techneuten en andere bouwkundige vakmensen is het nog niet eigen. Betrokkenen worden zich langzaamaan bewust van het feit dat het bouwen van een IKC iets heel anders is dan het bouwen van een schoolgebouw. Dit vraagt geduld, oprechte interesse in elkaar voor onderwijs, kinderopvang en gemeente en de bereidheid om alles los te laten en samen een nieuw product te ontwerpen. Het gaat niet vanzelf.

Kwaliteitseisen en wetgeving

Om te voorkomen dat er straks een prachtig gebouw opgeleverd wordt wat niet blijkt te voldoen aan alle eisen van de kinderopvang, zijn we op zoek gegaan naar een instantie die ons hierin kan ondersteunen en zo zijn we bij Romy Schneider uitgekomen. Zij is de expert op dit gebied. Romy kent alle ins en outs van Kwaliteitseisen tot Wetgeving Kinderopvang. Samen met haar hebben we, als SkippyPePijN, een blauwdruk opgesteld waarin we concreet de eisen, wet & regelgeving beschrijven en waarin we de pedagogische visie verwerkt hebben. Het traject heeft bijna twee jaar in beslag genomen. In die periode was Romy de procesbegeleider, kwaliteitsbewaker en sparringpartner, die het beste uit de werkgroepleden haalde. We zijn enorm tevreden met het eindresultaat. Het is een compleet antwoord op de vraag en opdracht.

 

 

“Met Romy als expert halen we het optimale resultaat versus
een minimaal risico binnen de nieuwbouwprojecten Integrale Kind Centra,
en dat is wat ik elke bestuurder gun.

Procesbegeleiding

Ondanks de “blauwdruk SPP”, die we direct overhandigen aan alle betrokken partijen bij een te starten nieuwbouwproject is de expertise van Romy structureel nodig. Ze is vanaf dag één (op de achtergrond) onderdeel van alle bouwprojecten, in opdracht van SkippyPePijN. We bereiden alle vergaderingen en overleggen, projectgroep, stuurgroep, gesprek met architect, wethouder, etc. gedegen voor. Ze leest zich heel goed in, stelt vragen op, signaleert knelpunten en stelt vast wat op orde is en wat mist. Waar nodig stemt ze af met bijvoorbeeld de constructeur op vakinhoudelijk gebied.

Professionele kwaliteit

Romy is gestructureerd, gezond dwingend, heel slim en snel. Ze luistert goed, ze ziet de samenhang en ze is voorspelbaar en betrouwbaar. Met engelengeduld legt ze (waar nodig met herhaling) alles zo uit dat je het begrijpt, en eigen maakt, en op basis van deze kennis & kunde je de goede besluiten kan nemen. Het feit dat ze allerlei risico’s en oneffenheden uit de tekeningen haalt geeft mij vertrouwen. Kwaliteit staat bij Romy voorop. Dat is geen expertise die je zomaar hebt. Dit geldt overigens ook naar de overige betrokkenen, van architecten tot techneuten. Romy is een serieuze gesprekspartner die voor duidelijkheid en inzicht in de materie zorgt, zonder dat ze zich buiten de opdracht begeeft of een eigen plan trekt. Ook andere partijen binnen het project maken gebruik van de expertise van Romy om tot gedegen besluiten te komen, passend binnen de Kwaliteitseisen & Wet- en Regelgeving Kinderopvang. Bijvoorbeeld do’s en dont’s rondom het binnenklimaat van het kinderdagverblijf zijn een terugkomend thema.

Blij met Romy

De uitspraak: “Gelukkig hebben we Romy” wordt ondertussen niet alleen door mij uitgesproken😊.
Romy is vriendelijk, ze heeft een goed gevoel voor humor en ze heeft er altijd zin in. De samenwerking verloopt prettig. Ik raad alle bestuurders aan om jezelf te voorzien van deze expertise.
De ervaring is echt dat betrokken professionals nog vlieguren moeten maken wat betreft bouwen voor kinderopvang met alle risico’s van dien. Dit vraagt tijd. Ook al huur je van de gemeente en ben je geen vastgoedeigenaar, je kan pas starten wanneer je een gebruikersvergunning hebt en die wordt afgegeven wanneer aan alle eisen wordt voldaan. Experts op dit gebied, zoals Romy voor SkippyPePijN optreedt, zijn een must!

“Wij prijzen ons gelukkig!”

Simone de Jonge, bestuurder SkippyPePijN

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Tijd voor actie?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR