binnenklimaat, temperatuur, oververhitting, temperatuuroverschrijding, zomertemperatuur, stappenplan, grip,

GRIP OP HET BINNENKLIMAAT

Geschreven op 8 mei 2020 door Romy Schneider

Terwijl Mia net haar vest aangetrokken heeft, zet Anneke alle ramen wagenwijd open. ‘Het is hier veel te benauwd’, puft ze. De leidsters zijn het erover eens dat het vaak muf is in de groepsruimte. Maar over een comfortabele temperatuur verschillen ze het hele jaar door van mening. In de zomer heeft Anneke het al snel te warm en zou ze het liefst een airco willen aanzetten, terwijl Mia het dan eindelijk behaaglijk vindt in het lokaal. Herkenbaar?

Temperatuur en luchtkwaliteit, de onderwerpen uit het bovenstaande voorbeeld, zijn elementen die betrekking hebben op het binnenklimaat. Je vindt in dit artikel handige achtergrondinformatie over het binnenklimaat én een beknopt stappenplan als je hiermee aan de slag wilt!

WAT IS HET BELANG VAN EEN GEZOND BINNENKLIMAAT?

Je spreekt van een gezond en comfortabel binnenklimaat als er voor de gebruikers voldoende verse luchttoevoer is zonder dat het tocht, en als een behaaglijke temperatuur in een ruimte gegarandeerd is. De beste indicatie dat het goed zit met het binnenklimaat, zijn tevreden gebruikers. Daarom is het begrijpelijk dat je een goed binnenklimaat wilt realiseren voor zowel werknemers als kinderen. Baby’s kunnen minder goed hun eigen lichaamstemperatuur reguleren. Zeker als ze overdag slapen, is extra aandacht hiervoor belangrijk. Ook kleine kinderen zijn vooral afhankelijk van het gedrag van de verzorgers. Daarnaast is goede ventilatie een basisvoorwaarde om ervoor te zorgen dat de kinderen en werknemers gezonde lucht kunnen in ademen en dat vuile lucht snel weer afgevoerd wordt om verspreiding van ziektekiemen en virussen te beperken.

In een gezonde leefomgeving:

 • Voelen kinderen zich beter
 • Kunnen pedagogisch medewerkers beter werken
 • Kunnen schoolkinderen beter leren
 • Is er een lager ziekteverzuim
 • Zijn er minder klachten

WAT BEÏNVLOEDT HET BINNENKLIMAAT?

Het binnenklimaat wordt niet alleen bepaald door de installatie. Het wordt beïnvloed door vele factoren: gevelisolatie, oriëntatie van het gebouw, kleur van materialen, zonwering, grote bomen – alles speelt mee. Ook het gedrag van de gebruiker of de kledingkeuze zijn belangrijke factoren. 

TIPS en VUISTREGELS

Voordat je aan de slag gaat met het stappenplan een aantal tips en vuistregels. Die maken het makkelijker om te begrijpen waarom je bepaalde stappen eerst zet, of hoe je de beste beslissing kunt nemen. Voordat je iets gaat veranderen of aanschaffen is het goed om dit te weten:

 • Ventilatie, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid vormen een samenspel.
 • Vochtige warme lucht wordt sneller als onaangenaam ervaren dan droge lucht met dezelfde temperatuur. Denk aan de jungle: door het effect van een subtropisch klimaat heb je het daar sneller benauwd. Het kan dus helpen om de relatieve luchtvochtigheid in de zomer omlaag te brengen.
 • Goede mechanische ventilatie helpt vochtige lucht af te voeren.
 • Goede mechanische ventilatie zorgt voor voldoende luchtverversing en helpt om ziektekiemen snel af te voeren.
 • Bij [luchtkoeling] is het belangrijk om te weten dat een recirculatiesysteem (de meeste airco’s of ventilatieconvectoren) enkel gebruikte lucht in de ruimte terugblaast. Met het oog op verspreiding van ziektekiemen en virussen is dat onwenselijk.

Zorg dat je eerst de ventilatie op orde hebt voordat je aan koeling begint, of pak het gelijktijdig aan. Zolang je ventilatie niet aan de wettelijke eisen (bouwbesluit) voldoet, kan je met een luchtkoeler of airco voor tijdelijke verlichting van te warme ruimtes zorgen. Een definitieve oplossing bieden deze middelen echter niet. Lees [hier] meer over airconditioning.

 • De meest effectieve manier om opwarming door zoninstraling te voorkomen is goede buitenzonwering.
 • Voorkomen is beter dan genezen! Warmte die in de zomer het pand niet in komt, hoeft er ook niet uit.
 • Personen en apparatuur in de ruimte geven ook warmte af. Hoe meer mensen in een ruimte zijn hoe warmer het wordt.
 • Goede gebouwisolatie zorgt voor een gelijkmatiger verdeling van de temperatuur in de ruimte en voorkomt tocht.

STAPPENPLAN

Wil je aan de slag met het binnenklimaat, werk dan van groot naar klein. Breng eerst de uitgangssituatie en klachten in beeld. Bepaal dan de maatregelen die makkelijk uitvoerbaar zijn binnen de huidige situatie en richt je dan op de ingrijpende maatregelen. Schakel waar nodig hulp van adviseurs in. Rond af met het fijne werk om de puntjes op de i te zetten. Denk daarbij aan de interne communicatie.
Dit stappenplan biedt houvast bij de aanpak van het binnenklimaat.

Vragen over dit stappenplan of advies bij het uitvoeren? Neem vrijblijvend contact op

Stap 0: Voorbereiding
In de voorbereiding ga je zoveel mogelijk gegevens verzamelen van je gebouw(en). Ook stel je vast wat je wilt bereiken. Bijvoorbeeld aan welke eisen of regelgeving je moet voldoen, of aan welke wensen van gebruikers je tegemoet wilt komen.

Stap 1: Inventarisatie – Wat is de uitgangssituatie?  
Bij deze stap inventariseer je wat voor verwarmings-, ventilatie- en eventueel koelingssysteem je hebt, en of deze goed werken. Daarnaast breng je de bouwkundige uitgangspunten in beeld, zoals de oriëntatie van het gebouw, te openen ramen en zonwering. Ook breng je in kaart hoe het gebouw gebruikt wordt, en inventariseer je de klachten. Tenslotte kijk je welke elementen reeds een positieve invloed hebben op het binnenklimaat.

Stap 2: Analyse – Wat kunnen wij aanpassen?
Vervolgens ga je kijken welke aanpassingen je kunt doen. Daarbij maak je onderscheid tussen ingrepen die de gebruikers zelf kunnen toepassen, maatregelen op bouwkundig vlak en maatregelen die de installatie betreffen. De mogelijkheden zullen per locatie verschillen. Ook is het van belang of je huurder of eigenaar bent van een gebouw.

2a) gebruikers,
zoals praktische instructies en aangepaste ventilatie- of hitteprotocollen.
2b) eenvoudige maatregelen,
zoals het inschakelen van zomernachtventilatie of het plaatsen van uitvalzonneschermen.
2c) integrale maatregelen,
zoals aanpassing van het ventilatiesysteem of het toevoegen van actieve koeling.

Stap 3: Keuze maken
Bij het maken van de keuze ga je de mogelijkheden verder uitwerken. Wellicht is aanvullend onderzoek nodig. Voor vraagstukken over de installatie is advies van een gespecialiseerd deskundige op het gebied van HVAC (heating, ventilation, airconditioning, cooling) een must. Het onderzoek en HVAC-advies brengen de voor- en nadelen, investeringskosten, energiekosten en onderhoudskosten in beeld. Op basis van deze informatie maak je een goede afweging.

Stap 4: Inkoop en uitvoering
Is de beslissing genomen, dan wordt tot aankoop en installatie overgegaan. Geef de gebruiker een duidelijke instructie hoe het nieuwe systeem werkt en hoe het bediend moet worden.

Stap 5: Communicatie, beheer en monitoring
Je informeert de gebruikers tijdig en volledig over het nieuwe systeem, en houdt goed in de gaten of aanwijzingen correct worden opgevolgd. Bij elke aanpassing die je doet, heb je de situatie voor en na het nemen van maatregelen vastgelegd. Zo vergelijk je of de klachten afnemen, of het energieverbruik naar verwachting is, of de situatie is verbeterd en of de gebruiker tevreden is. Sommige maatregelen zullen doorlopend onderhoud met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van filters of het reinigen van roosters. Neem deze maatregelen op in je onderhoudsplanning.

STAPPENPLAN SUCCESVOL DOORLOPEN?

Mia en Anneke zijn tegenwoordig veel meer tevreden over de ruimte waarin ze werken. Er is altijd genoeg frisse lucht, zonder dat Mia naar haar wollen vest grijpt. Alle medewerkers hebben goed in de gaten hoe het ventilatiesysteem werkt. Mede daardoor blijft zelfs in de zomermaanden de temperatuur onder controle. Gezondheidsklachten komen minder voor. Het lijkt er zelfs op dat de energierekening gedaald is. En de kinderen? Ook zij varen er wel bij.

Alvast aan de slag met de voorbereiding? Vraag nu vrijblijvend het startdocument op!


geschreven door: Romy Schneider (Vastgoedadvies voor scholen)
klankbord/redactie: Maaike Kluit (Mijns Inziens)

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Tijd voor actie?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR