Hoop voor scholen met renovatieplannen!

Geschreven op 10 mei 2018 door Romy Schneider

VNG, PO-Raad en VO-Raad doen samen een wetsvoorstel onderwijshuisvesting

Een duurzame school wie gaat dat betalen?
Afgelopen jaar sprak ik over financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van scholen tijdens een kennisdag van Duurzaam Gebouwd.

Als ambassadeur van de Green Deal Scholen was het mijn missie om scholen en gemeenten op gang te helpen om te investeren in gezonde en duurzame gebouwen. Wat in een schema gegoten heel overzichtelijk eruitzag bleek in de praktijk nogal wat addertjes onder het gras te hebben.

Van het kastje naar de muur
Het huisvestingsstelsel zat volledig op slot zo concludeerde ook al de Algemene Rekenkamer 2 jaar geleden. In de wetgeving had je het of over nieuwbouw of over ‘in nominale stand houden’ (lees: onderhouden). Voor de nieuwbouw is de gemeente verantwoordelijk en voor het onderhoud de scholen. Helder in eerste instantie. Maar wat nu als je in een gebouw zit dat helemaal niet meer aan de kwaliteitseisen van vandaag voldoet maar net niet slecht genoeg is om in aanmerking te komen voor vervangende nieuwbouw? Dan zat je in een grijs gebied. De gemeente kon makkelijk je aanvraag voor medefinanciering van je moderniseringsplannen afkeuren. En dat gebeurde dan ook vaak. Voor renovatie was de gemeente niet verantwoordelijk. Aan de andere kant liep een ambitieus schoolbestuur met verduurzamingsplannen tegen het investeringsverbod aan, een wet die wil voorkomen dat schoolbesturen met belastinggeld oneigenlijk gaan speculeren. Eindeloze discussies of de maatregelen om het gebouw beter te maken wel of niet onder het investeringsverbod vielen waren het gevolg.

Heldere uitgangspunten
Achter de schermen borrelde het al een tijdje. De eerste pogingen om Den Haag te stimuleren om de wet aan te passen liepen spaak. Iedereen wachtte op wat ging komen. Niemand was hierbij gebaat. Het was tijd voor heldere afspraken om knopen door te kunnen hakken en verder te kunnen.

PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben samen een voorstel uitgewerkt. Hier de belangrijkste punten die ze voorleggen aan het ministerie van Onderwijs.

1-      Gemeenten maken een huisvestingsplan voor minimaal 16 jaar. Dit plan vervangt de huidige jaarcyclus waar aanvragen behandeld worden. Hierdoor weten gemeenten en schoolbesturen wanneer ze aan de beurt zijn en kunnen ze beter plannen.

2-      Levensverlengende renovatie wordt ook taak van de gemeente. Aanpassingen die de levensduur van een gebouw aanzienlijk verlengen zijn meer dan gewoon onderhoud waarvoor de schoolbesturen middelen ontvangen. Meer ook in het ‘Afwegingskader Renovatie’

3-      Het investeringsverbod wordt opgeheven als het gaat om investeringen in je gebouw. Financiële voordelen door deze investeringen zijn voor het schoolbestuur.

De eerste stap is gemaakt. Nu samen aan de slag.

Interessante Links:

VNG: https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijshuisvesting/nieuws/vng-po-raad-en-vo-raad-wetsvoorstel-onderwijshuisvesting

PO-Raad:
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/huisvestingsplannen-po-raad-vo-raad-en-vng-klaar-voor-wetgeving

 

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Matrix verduurzamen binnen de organisatie

Direct Downloaden

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR