Mooie, gezonde en betaalbare schoolgebouwen voor iedereen.

Geschreven op 12 januari 2017 door Romy Schneider

education,mandela,visie,missie

Traditioneel is de maand januari een uitstekend moment om weer eens goed te kijken WAT je eigenlijk wilt bereiken en  vooral WAAROM  je doet wat je allemaal doet. Tijd voor mij om even pen en papier te pakken en het op te schrijven zodat ik het altijd weer voor mijn neus kan halen mocht ik het even vergeten tussen de alledaagse bezigheden.

 

Mooie, gezonde en betaalbare schoolgebouwen voor iedereen.

De scholen die ik wil zien in Nederland zijn MOOI, GEZOND en BETAALBAAR. Dat zijn gebouwen waar leerkrachten graag les willen geven, waar kinderen les krijgen in een omgeving die perfect aansluit op de onderwijsvisie van de school en ouders in de rij zullen staan om hun kinderen aan te melden. Kortom gebouwen waar iedereen jaloers op is.

Samen bouwen aan een duurzame leeromgeving.

Ik help ambitieuze schoolbesturen en -directeuren schoolgebouwen te creëren en te onderhouden die helemaal passen bij hun onderwijsvisie en ook financierbaar zijn.

Ik overtuig lokale overheden van de maatschappelijke relevantie van een optimale en duurzame huisvesting voor onderwijsgebouwen. Het is het meer dan waard in een optimale leeromgeving te investeren.

Waar staan we nu met onze scholen in Nederland?

De middelen die schoolbesturen van de overheid ontvangen zijn helaas over het algemeen veel lager dan de benodigde middelen voor adequaat onderhoud en energievoorzieningen. De meerderheid van onze scholen scoort een dikke onvoldoende als het gaat om energiezuinigheid.

Kosten besparen op energie en verduurzaming van het gebouw zijn krachtige instrumenten om steeds dichter bij het ideaalbeeld te komen. Investeren in duurzaamheid levert op termijn weer geld op, omdat het gebouw zuiniger wordt. Daarnaast biedt huisvesting niet alleen voor een school, maar ook voor de gemeente een uitstekende mogelijkheid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid waar te maken door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn. Kortom genoeg werk aan de winkel om in 2017 een stukje dichterbij te komen bij het doel: Mooie, gezonde en betaalbare schoolgebouwen voor iedereen.

Advies nodig bij je huisvestingsvraagstukken? Wil je weten waar je nu staat? Wil je optimale keuzes kunnen maken voor de besteding van je middelen? Neem dan vrijblijvend contact op met mij voor een gratis quickscan.

Over Romy Schneider

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke procedures en stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun onderwijsvisie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze schoolbesturen die:
✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Willen moderniseren en daarbij professionele begeleiding zoeken
✔ Duurzaamheid willen uitstralen

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer. Als ambassadeur voor Green Deal Scholen kom ik graag bij je gemeente of school langs om het Green Deal Scholen programma toe te lichten. Je krijgt tips en handreikingen voor het verduurzamen van je school. Bij Waarborgfonds Kinderopvang ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

door ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Lees ook

VOORKOMEN VAN OVERVERHITTING – DEEL 1
26 juni 2020

VOORKOMEN VAN OVERVERHITTING – DEEL 2
26 juni 2020

VENTILATIESYSTEMEN: TYPES EN UITGANGSPUNTEN
8 juni 2020

Tijd voor actie?

Vragen over het stappenplan of advies bij het uitvoeren?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

stappenplan,binnenklimaat,ventilatie,temperatuur,grip,aanpak,proces

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR

Nieuwsupdate 01/03/2020: Mijn bedrijf wordt 5 jaar - Lees meer