Naar een kwaliteitskader huisvesting in de kinderopvang

Geschreven op 11 februari 2018 door Romy Schneider

Het kwaliteitskader huisvesting is een onmisbaar instrument bij de kwaliteitscontrole, renovatieplannen of nieuwbouw. Voor scholen bestaat dit kader al.  Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK hebben het beschikbaar gesteld op hun website en houden het actueel. 

Ook in de kinderopvang zou dit instrument de basis kunnen vormen voor kwaliteitsverbeteringen! 

Ik heb het Kwaliteitskader Huisvesting gebruikt om voor een kinderopvangorganisatie verschillende locaties te vergelijken. Hoe scoren de gebouwen op ruimtelijke kwaliteit, gezondheid en betaalbaarheid en waar zijn verbeteringen mogelijk? 

Aan de hand van een vooropgestelde lijst met meetbare criteria (Prestatie-eisen) vindt inspectie plaats op elke locatie en worden de eigenschappen per gebouw vastgelegd. Hierbij wordt gekeken naar:

·         de functionele en ruimtelijk-visuele kwaliteiten van het gebouw
·         de kwaliteiten uit het oogpunt van gezondheid
·         en een aantal financiële aspecten.

kwaliteitskader

Voor de quickscan van de locaties hebben we als basis het bestaande kwaliteitskader gebruikt en samen met de organisatie op de kinderopvang toegesneden. Voor alle installatietechnische metingen met betrekking tot het binnenklimaat heeft fa. New Tech uit Amsterdam ons ondersteund.

Kom op 6 maart naar de Kennisdag
Meer over de mogelijkheden die het Kwaliteitskader biedt ervaar je op 6 maart bij de 5de landelijke Kennisdag “Grip op kwaliteit onderwijshuisvesting” in Amsterdam. Ik help je in een van de kennisrondes om zelf met deze tool aan de slag te gaan! Zie ik je daar?

Meer informatie over het programma en inschrijven via deze link: Programma Kennisdag
Link naar kwaliteitskader huisvesting Primair en Voortgezet onderwijs: Kwaliteitskader Huisvesting

bronvermelding titelfoto: Ruimte-ok en Waarborgfonds

Over Romy Schneider

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke procedures en stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun onderwijsvisie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze schoolbesturen die:
✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Willen moderniseren en daarbij professionele begeleiding zoeken
✔ Duurzaamheid willen uitstralen

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer. Als ambassadeur voor Green Deal Scholen kom ik graag bij je gemeente of school langs om het Green Deal Scholen programma toe te lichten. Je krijgt tips en handreikingen voor het verduurzamen van je school. Bij Waarborgfonds Kinderopvang ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

door ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Lees ook

VOORKOMEN VAN OVERVERHITTING – DEEL 1
26 juni 2020

VOORKOMEN VAN OVERVERHITTING – DEEL 2
26 juni 2020

VENTILATIESYSTEMEN: TYPES EN UITGANGSPUNTEN
8 juni 2020

Tijd voor actie?

Vragen over het stappenplan of advies bij het uitvoeren?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

stappenplan,binnenklimaat,ventilatie,temperatuur,grip,aanpak,proces

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR

Nieuwsupdate 01/03/2020: Mijn bedrijf wordt 5 jaar - Lees meer