Opvoeden een maatschappelijk samenspel – Vlietkinderen debat

Geschreven op 3 oktober 2018 door Romy Schneider

Week van de opvoeding

In het kader van de Week van de Opvoeding vond op 2 oktober 2018 het eerste “Vlietkinderen Debat” in Voorburg plaats. Vlietkinderen is met ruim 25 locaties in Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen een belangrijke lokale kinderopvangorganisatie. Het zijn kooplopers als het gaat om innoveren en samenwerken. Centraal stond de maatschappelijke discussie die speelt rondom het vroeg investeren in de ontwikkeling van het kind. Welke rol kunnen bijvoorbeeld integrale kindcentra hierbij spelen?

Een inspirerende middag
Het was een inspirerende middag met een prikkelend debat en goede diepgaande gesprekken achteraf. Fijn om mensen te ontmoeten met heel verschillende expertises die allemaal één gezamenlijk doel hebben, een goede start voor de kinderen in het leven. Getrouw het motto van Vlietkinderen: ‘Opvoeden doen we samen.’ Dank jullie wel Vlietkinderen voor het initiatief.

Wat neem ik mee?

  • Toegankelijke en betaalbare kinderopvang zijn belangrijke voorwaarden om gelijke kansen te creëren.
  • De gezamenlijke maatschappelijke verantwoording voor de opvoeding van kinderen begint niet pas op de basisschool.
  • Kinderopvang is een samenspel van heel veel verschillende disciplines. Van pedagogische visie tot gezonde huisvesting, van spelen met houten blokken tot mediawijsheid, van zakelijke bedrijfsvoering tot interactie met andere maatschappelijke organisaties.

Door verschillende expertises bij elkaar te brengen en samen te werken
wordt meer mogelijk
dan je alleen ooit had kunnen verzinnen.  

 

 

Over Romy Schneider

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke procedures en stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun onderwijsvisie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze schoolbesturen die:
✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Willen moderniseren en daarbij professionele begeleiding zoeken
✔ Duurzaamheid willen uitstralen

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer. Als ambassadeur voor Green Deal Scholen kom ik graag bij je gemeente of school langs om het Green Deal Scholen programma toe te lichten. Je krijgt tips en handreikingen voor het verduurzamen van je school. Bij Waarborgfonds Kinderopvang ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

door ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Lees ook

VOORKOMEN VAN OVERVERHITTING – DEEL 1
26 juni 2020

VOORKOMEN VAN OVERVERHITTING – DEEL 2
26 juni 2020

VENTILATIESYSTEMEN: TYPES EN UITGANGSPUNTEN
8 juni 2020

Tijd voor actie?

Vragen over het stappenplan of advies bij het uitvoeren?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

stappenplan,binnenklimaat,ventilatie,temperatuur,grip,aanpak,proces

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR

Nieuwsupdate 01/03/2020: Mijn bedrijf wordt 5 jaar - Lees meer