meetup,waarborgfonds,vlietkinderen,presentatie

Persoonlijke terugblik op een geslaagde Meetup Kinderopvang georganiseerd door het Waarborgfonds Kinderopvang.

Geschreven op 7 december 2018 door Romy Schneider

Ook dit jaar vond de Meetup Kinderopvang weer plaats op een inspirerende locatie. De belangstelling voor de Meet up was groot. De zaal was vol. Er was zelfs een wachtlijst. Sandra Jongeneelen (Paar Graden Ander) leidde in haar rol als dagvoorzitter soepel door het programma.

Het CIRCL-gebouw van ABNAMRO in Amsterdam bood een gaaf podium om ook over verduurzaming in de huisvesting te praten.

Onze bijdrage

Tine Oudshoorn, directeur bestuurder van Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen ik waren gevraagd op deze kennisdag onze aanpak te delen over de centrale vraag:

Van SCAN naar KEUZE – Hoe krijg ik grip op mijn huisvesting?

Samen hebben we aan de hand van ons gezamenlijk project voor Vlietkinderen stilgestaan bij vragen zoals: “Hoe maak ik een goede scan van mijn huisvesting en hoe vertaal ik deze naar een visie, een MOP, en een investeringsagenda? Weten en daardoor kiezen op welke onderwerpen en welke locaties je investeert.”

Want dat waren precies de vraagstukken waar Vlietkinderen een jaar geleden antwoord op zocht.


Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang en de QuickScan – een praktisch werkmiddel

Op dit moment ontwikkelt het Waarborgfonds het Kwaliteitskader Huisvesting voor de kinderopvang. Dit kader bevat eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor de huisvesting van de kinderopvang. Bij deze ontwikkeling ben ik betrokken en geloof ik erin dat dit kader veel kinderopvangorganisaties gaat helpen om goed op het complexe vraagstuk huisvesting te kunnen sturen. De pilot met Vlietkinderen en de ontwikkeling van een op de kader afgestemde gebouwenscan leveren hierin een belangrijke bijdrage.

Voor mij was het heel motiverend om te zien hoe Vlietkinderen gebruik maakt van de input die ik hun mee gaf via de Scan, hoe ze ermee werken om het gebouwenbestand te verbeteren en hoe ze onderbouwde keuzes maken. En omdat het enthousiasme van Tine altijd erg besmettelijk is, was deze presentatie gewoon een feest. Dank je wel Tine, voor de samenwerking.

 

Lees tip – meer informatie

Link: Het Waarborgfonds heeft eerder bericht over deze pilot en de doorontwikkeling van het kwaliteitskader:

https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/actueel/kwaliteitskader-huisvesting-voor-de-kinderopvang

Zaalfoto: Piet Scheerhoorn

 

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Tijd voor actie?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR