Terugblik op een jaar in het teken van ‘Optimaal Ventileren op Scholen’.

Geschreven op 7 juni 2023 door Office

Met een mix van emoties berg ik mijn “ventilatietour-shirt” op. Het project Optimaal Ventileren op Scholen is afgerond en ik heb de eer gehad om met ons team van experts in ruim een jaar tijd meer dan 1400 scholen te bezoeken. Tijdens onze bezoeken hebben we de situatie en kennis over het binnenklimaat en ventilatie geïnventariseerd en advies gegeven voor verbetering.

Elke week bezocht ik één of twee scholen en afgelopen week was mijn laatste dagbezoek. Met een lach en een traan rond ik het programma af. Ik ben blij dat ik bij veel scholen het gevoel had dat ze echt vooruitgang hebben geboekt en nieuwe inzichten hebben opgedaan na ons bezoek. Maar het is ook triest om te zien dat er nog veel werk aan de winkel is op de onderwijshuisvesting.

Ik wil graag mijn collega-experts bedanken voor de interactie via de appgroep en de organisatie door de backoffice van Ruimte-OK. Het was een luxe dat alle afspraken voor ons geregeld werden. Ook wil ik alle schooldirecteuren en -medewerkers bedanken voor hun gastvrijheid en openheid tijdens onze bezoeken.

Het was fijn om te zien dat een aantal betrokken beleidsmedewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de tijd nam om ons programma in de praktijk te volgen. Het was waardevol om te weten dat zij geïnteresseerd waren in hoe ons theoretisch bedachte programma daadwerkelijk in de praktijk uitpakte.

Ik hoop dat de scholen die we hebben bezocht in de toekomst blijven werken aan een gezond binnenklimaat voor hun leerlingen en medewerkers. Want een goede ventilatie draagt niet alleen bij aan gezonde leer- en werkomstandigheden, maar ook aan betere prestaties en minder ziekteverzuim.

Ik ben trots dat ik heb mogen bijdragen aan dit belangrijke project en ik hoop dat we met z’n allen blijven werken aan een optimaal binnenklimaat op scholen.

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Tijd voor actie?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR