Scholen in een Vereniging van Eigenaars?

Geschreven op 21 februari 2016 door Romy Schneider

Praktisch overzicht over de organen en de rolverdeling.

Wat is een VvE?

Het komt steeds vaker voor dat scholen onderdeel uitmaken van  multifunctionele gebouwen. Vaak zijn dat  integrale kindcentra’s (IKC) waar de kinderopvang 0-4, de basisschool en een buitenschoolse opvang (BSO) onder één dak samenkomen. Ook de combinatie van een gymzaal in eigendom van de gemeente en een of meer basisscholen is  gebruikelijk. Het gebouw met opstallen wordt dan over het algemeen opgesplitst in appartementen en er wordt een VvE opgericht.

Elke eigenaar van een appartement is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij verkoop en overdracht van het appartementsrecht naar een nieuwe eigenaar wordt ook het lidmaatschap in de VvE overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Doel van de VvE is het vertegenwoordigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren . Hieronder valt:

  • onderhoud en instandhouding van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw
  • afsluiten van de (wettelijk verplichte) verzekeringen (opstal- en aansprakelijkheidsverzekering)
  • beheer van het reservefonds

 

De VvE zelf is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De naam dient de volgende informatie te bevatten:

  • Vereniging van Eigenaars of VvE
  • Omschrijving
  • Adres
  • Vermelding van de gemeente waarin de VvE haar zetel heeft

 

Hoe is een VvE opgebouwd en wie doet wat?

De VvE bestaat uit twee organen. Dit zijn het bestuur en de vergadering van eigenaars.

De vergadering is het hoogste orgaan dat uiteindelijk alle belangrijke besluiten neemt. Dit gebeurt mits niet anders geregeld in het splitsingsreglement met een meerderheidsbesluit. Iedere eigenaar is lid van de vergadering en kan zijn stem uitbrengen.

Het bestuur is het uitvoerende orgaan. Binnen het bestuur worden drie rollen toegewezen: De voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het uitvoerende orgaan zorgt voor het administratief, financieel en bouwtechnisch beheer van het gebouw. Het bestuur kan zich bij deze taken laten ondersteunen door een professionele beheerder/administrateur.

Optioneel: de kascommissie is een extra controle. Een externe accountant gaat de financiële jaarstukken van de VvE beoordelen en geeft een accountantsverklaring af. Het hebben van een kascommissie is niet verplicht.

 

Het overzichtsschema laat u in één oogopslag zien hoe een VvE in elkaar zit. Het is een praktisch communicatiemiddel voor alle partijen die bij de oprichting van de VvE betrokken zijn.

 

Download hier het overzichtsschema rol- de taakverdeling binnen de VvE.

 

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Ontvang het gratis VvE Organisatieschema

Een duidelijke weergave van de taakverdeling binnen uw VvE.

Leer dat het bestuur niet het hoogste orgaan is
Bekijk wie welke verantwoordelijkheid heeft
 Versimpel inzicht

Direct Downloaden

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR