Scholen kunnen simpel besparen. Op energie! (column vakbeurs Energie)

Geschreven op 9 oktober 2017 door Romy Schneider

Column voor ENSOC – special vakbeurs Energie

Veel scholen kampen met te hoge energierekeningen. Daardoor besteden ze een deel van het onderwijsbudget aan energie. Dat is onnodig, want scholen kunnen vaak makkelijk besparen op energie.

Tekst: Romy Schneider

Overschrijd je met je school je energiebudget en weet je niet uit welk potje je die extra kosten nu weer moet betalen? Uit onderzoek blijkt dat een school doorgaans meer voor de energiekosten betaalt dan dat ze hiervoor vergoed krijgt door de overheid. En omdat de energierekening toch betaald moet worden wordt uiteindelijk op het onderwijsbudget bezuinigd. Dat is zorgelijk.

Helaas zijn veel schoolbesturen zich hiervan niet eens bewust, want de meerderheid van de scholen scoort een dikke onvoldoende als het gaat om energiezuinigheid. Scholen zien vaak de zogeheten quick wins, over het hoofd. Dat zijn de simpele energiebesparende maatregelen die snel terug zijn te verdienen via de besparing op energiekosten.

Ook nieuwe gebouwen
Een te hoge energierekening is trouwens niet alleen een probleem van de oudere ongeïsoleerde gebouwen. Ook bij de nieuwe gebouwen blijkt vaak het daadwerkelijke verbruik niet overeen te komen met de verwachtingen.

Winst behalen met monitoren
De vraag is natuurlijk: wat kan je als school hieraan doen? Energie sparen begint bij inzicht in het energiegebruik, onder het motto ‘Meten is weten’.  Dat kan tegenwoordig met digitale meters.  Energiemonitoring is een fantastisch middel om inzichtelijk te krijgen wat de energieslurpers zijn en hoe installaties zich gedragen in de loop van de dag. Je kan al monitoringsabonnementen afsluiten voor een paar honderd euro per jaar.

Met monitoring krijg je snel helderheid of er bijvoorbeeld ‘s nachts nog apparatuur onnodig aan staat. Je kan ook zien of je installatie aansluit op de gebruikstijden van het gebouw. Een school is maar een derde van de dag in gebruik. In de vele uren waar het gebouw leeg staat is veel winst te behalen. Zet bijvoorbeeld voor elke vakantie uit wat niet per se nodig is. Denk hierbij naast de ventilatie en de verwarming ook aan de gebruikersapparatuur, zoals kopieerapparaten, printers en opladers.

Energieverspilling voorkomen
Het monitoren geeft je ook de mogelijkheid om op afstand te kijken of alles goed gaat. Je kan zien of de vakantie-instellingen naar verwachting werken. Is je verbruik tijdens de vakantie niet significant lager is er vast iets verkeerd ingesteld.
Zonde als zoiets wekenlang onopgemerkt blijft.

Betrek je team
Daarnaast speelt de gebruiker een belangrijke rol bij het terugbrengen van het verbruik. Neem je team mee in het proces en leg uit waarom je wilt bezuinigen. Wees je wel bewust dat monitoren geen eenmalige actie is. Het is belangrijk dat je blijft monitoren om snel in te kunnen grijpen wanneer het mis gaat. De duurzaamste energie is gewoon de energie is die je niet hoeft op te wekken. 

Mijn laatste tip: Laat ook de aansluitwaarden en het gecontracteerde vermogen met je netbeheerder eens controleren. Vaak zijn hier veel te ruime contracten afgesloten en zou je maandelijks honderden euro’s op je vaste kosten kunnen besparen.

Over Romy Schneider

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke procedures en stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun onderwijsvisie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze schoolbesturen die:
✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Willen moderniseren en daarbij professionele begeleiding zoeken
✔ Duurzaamheid willen uitstralen

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer. Als ambassadeur voor Green Deal Scholen kom ik graag bij je gemeente of school langs om het Green Deal Scholen programma toe te lichten. Je krijgt tips en handreikingen voor het verduurzamen van je school. Bij Waarborgfonds Kinderopvang ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

door ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Lees ook

VOORKOMEN VAN OVERVERHITTING – DEEL 1
26 juni 2020

VOORKOMEN VAN OVERVERHITTING – DEEL 2
26 juni 2020

VENTILATIESYSTEMEN: TYPES EN UITGANGSPUNTEN
8 juni 2020

De Ideale School

Ontvang de bovenstaande visual als printversie.

Waar kan ik het naartoe sturen?

Direct Downloaden

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen
ROMY WORDT VERTROUWD DOOR

Nieuwsupdate 01/03/2020: Mijn bedrijf wordt 5 jaar - Lees meer