#scholen #school #kinderopvang #KDV #kinderen #onderwijshuisvesting #huisvesting #vastgoed #energie #energieverbruik #energiebesparing #checklist #nulmeting #monitoren #inzicht

Simpel besparen op energiekosten: weet wat je verbruikt!

Geschreven op 24 februari 2021 door Romy Schneider

Ik weet natuurlijk dat ik sommige tips niet voor niets bijna dagelijks herhaal. Maar wat word ik blij als ik zie dat een klant er zoveel profijt van heeft: enkele slimme maatregelen leveren namelijk flinke besparingen op. Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen zette een aantal eenvoudige stappen die niet alleen leidden tot beter inzicht in hun energieverbruik, maar ook een positieve invloed hadden op hun portemonnee.

HOGE REKENINGEN: NORMAAL OF NIET NODIG?

Kinderopvang betaalt vaak te veel
Veel kinderopvangorganisaties kampen met hoge energierekeningen. Daardoor besteden ze een aanzienlijk deel van hun budget aan gas en elektra. Die hoge kosten worden vaak gezien als een onvermijdelijk gegeven. Inzicht in de uitgaven spreekt niet altijd vanzelf, omdat een financiële afdeling voor de betalingen zorgt. En doordat het vaak oude panden betreft, wordt al snel aangenomen dat het vast niet anders kan. Dit komt de bedrijfsvoering niet ten goede.

Scholen komen niet uit met budget
Uit onderzoek blijkt dat ook scholen doorgaans meer kwijt zijn aan energie dan de overheid hen hiervoor vergoedt. Dit geldt met name voor de oudere gebouwen. Omdat de rekening toch betaald moet worden, moet op andere vlakken bezuinigd worden. Wordt er bijvoorbeeld op het onderwijsonderwijsbudget bezuinigd, dan is dat zorgelijk.

Besparen is makkelijk, als je maar weet hoe
Want besparen op energie is soms makkelijker dan je denkt. Om met Johan Cruijff te spreken: ‘Je ziet het pas als je het door hebt’. Helaas zijn veel besturen zich hiervan niet bewust. Als gebouweigenaar of huurder zie je vaak de zogeheten quick wins over het hoofd: simpele energiebesparende maatregelen die snel terug zijn te verdienen via de besparing op energiekosten. Wist je dat je door monitoren een heleboel kunt ontdekken? Welke locaties de echte energieslurpers zijn bijvoorbeeld, en hoe je met eenvoudige ingrepen onnodige kosten kunt vermijden.


Vlietkinderen
Je kunt makkelijk scoren, om in voetbaltermen te blijven! Daar kwam kinderopvangorganisatie Vlietkinderen achter, toen ze vorig jaar begonnen met monitoren. Vlietkinderen biedt maatschappelijke kinderopvang in Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Op één van hun locaties bracht een nulmeting aan het licht dat het gasverbruik onwaarschijnlijk hoog lag. Ook het totale energieverbruik en de kosten per vierkante meter vielen op.

Nadat de nulmeting verbruik en kosten in kaart had gebracht, nam de organisatie een aantal maatregelen. Om het verbruik bij te houden, werd digitaal monitoren ingevoerd met het monitoringsplatform van Ee-care.
Daarnaast werden er aanpassingen gedaan, waardoor de temperatuurvraag beter aansloot bij de gebruikstijden. Voor de verwarming kwamen twee nieuwe energiezuinige HR-ketels en de radiatoren kregen thermostaatkranen. Op een weinig gebruikte bovenverdieping zette men de verwarming in het stookseizoen niet meer standaard aan.

Bij het aflezen van de meetgegevens na ruim anderhalf jaar was de impact van deze maatregelen duidelijk te zien. Het stroomverbruik was gedaald met ca. een derde ten opzichte van het referentiejaar, het gasverbruik met maar liefst twee derde. De maatregelen vielen samen met de overstap naar een andere energieleverancier – in de flink gedaalde energiekosten was het effect van de maatregelen goed terug te zien.

De ingrepen hadden daarnaast een gunstig effect op het gebied van wet- en regelgeving. De verbruikscijfers daalden zodanig, dat zij onder de grenswaardes van de energiebesparingsverplichting kwamen te liggen. Als digitaal monitoren en bijstellen blijvende impact hebben, dan valt het pand mogelijk niet langer onder de wettelijke informatieplicht/energiebesparingsplicht.

MONITOREN: TEL UIT JE WINST

Alle gebouwen
Anders dan je zou vermoeden is een hoge energierekening niet alleen een probleem van oudere en slecht geïsoleerde gebouwen. Ook bij nieuwe gebouwen blijkt vaak het daadwerkelijke verbruik niet overeen te komen met de verwachtingen.

Winst behalen met monitoren
Energie besparen begint bij inzicht in het energieverbruik. ‘Meten is weten’: dat kan tegenwoordig met digitale meters. Energiemonitoring is een fantastisch middel om inzichtelijk te krijgen wat de energieslurpers zijn en hoe installaties zich gedragen in de loop van de dag. Je kunt al monitoringsabonnementen afsluiten voor een paar honderd euro per jaar.

Met monitoring kun je bijvoorbeeld vaststellen of er ‘s nachts apparatuur onnodig aan staat. Ook kan je zien of de instellingen van je systemen aansluiten op de gebruikstijden van het gebouw. Scholen en kinderopvang zijn immers niet álle uren van een etmaal in bedrijf. In de uren waarin het gebouw leeg staat is veel winst te behalen. Zet bijvoorbeeld vóór elke vakantie alles uit wat niet per se nodig is. Denk hierbij naast de ventilatie en de verwarming ook aan de gebruiksapparatuur, zoals kopieerapparaten, printers en opladers. Een handige checklist kun je hier downloaden!

Energieverspilling voorkomen
Monitoren geeft je ook de mogelijkheid om op afstand te kijken of alles goed gaat. Je kunt zien of de vakantie-instellingen naar verwachting werken. Is je verbruik tijdens de vakantie niet significant lager, dan is er mogelijk iets verkeerd ingesteld. Zonde als zoiets wekenlang onopgemerkt blijft!

Betrek je team
Bij het terugbrengen van het verbruik spelen de gebruikers van het gebouw een belangrijke rol.  Neem daarom je team mee in het proces en leg uit waarom je wilt bezuinigen. Wees je ervan bewust dat monitoren geen eenmalige actie is. Het is belangrijk dat je blijft monitoren om snel te kunnen ingrijpen wanneer het misgaat. De duurzaamste energie is de energie die je niet hoeft op te wekken. 

Contracten nakijken
Mijn laatste tip: Laat ook de aansluitwaarden en het gecontracteerde vermogen met je netbeheerder eens controleren. Vaak zijn er veel te ruime contracten afgesloten en kan je maandelijks honderden euro’s op je vaste kosten besparen. Ook bij Vlietkinderen zaten er een paar locaties tussen waar dit kon.

Kan dit ook bij onze opvanglocaties of school?
Jazeker! Start bijvoorbeeld met een nulmeting. Met deze inventarisatie krijg je overzicht en inzicht in je energieverbruik. Dat gebeurt door je eigen locaties onderling te vergelijken, maar ook door landelijke kengetallen erbij te betrekken. Je weet straks precies hoe je locaties ten opzichte van elkaar scoren en wat de uitschieters zijn.
Daarnaast kan ik kijken of de locaties voldoen aan de energielabelverplichtingen en of er energiebesparingsverplichtingen zijn vanuit de wetgeving. Ook help ik je graag bij de invoering van energiemonitoring.

Meer voorbeelden lezen? Eerdere projecten, resultaten en referenties vind je bij projecten.

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je ook bezuinigen op energie? Stuur mij een bericht, dan kijken we samen wat het beste bij je past.

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Tijd voor actie?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR