Ventilatie op scholen – Inventariseer en communiceer voor 1 oktober 2020

Geschreven op 26 augustus 2020 door Romy Schneider

De scholen zijn weer geopend. Momenteel is er veel aandacht voor de ventilatie op scholen. Wat moet je als schoolbestuur doen voor 1 oktober 2020?

Inventariseer je ventilatiesysteem

De scholen kregen van de minister wat huiswerk. Voor 1 oktober 2020 moeten de volgende punten afgerond zijn:

  • Alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan of de gebouwen voldoen aan de eisen van het vigerende bouwbesluit;
  • Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hierover.
  • Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen waar de school staat. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.

bron: PO-raad – https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/ventilatie-op-scholen:

Hulpmiddel – Handreiking inventarisatie ventilatie

Om schoolbesturen te helpen bij deze spoedklus is er een Handreiking coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen voor funderend onderwijs (PO, SO, VO). Deze handreiking is opgesteld door de PO-raad, VO-raad en Ruimte-ok en gaat je helpen bij de inventarisatie. Bij deze breng ik de handreiking graag onder je aandacht. Volg de acties in de handreiking en je bent goed voorbereid.

Positief: Naast de minimumeis voor ventileren zoals voorgeschreven in het bouwbesluit wordt in de handreiking ook de link gelegd naar de prestatieniveaus voor frisse scholen. Ben je eenmaal aan het inventariseren, leg dan de uitkomsten ook eens naast de eisen voor frisse scholen. Op die manier krijg je een beter beeld hoe je daadwerkelijk ervoor staat. Het bouwbesluit voor bestaande bouw hanteert namelijk nogal lage eisen.

Daarnaast is er ook een nieuwe versie (3de versie, 3 augustus 2020) van de Federatie van Europese verenigingen voor Verwarming, Ventilatie en Airconditioning (REHVA) om verspreiding van COVID-19 via de installatie tegen te gaan. Deze richtlijn heeft geen wettelijk karakter, maar geeft duidelijke achtergrondinformatie.

Aanvullend op de bestaande wet- en regelgeving is het volgende van belang:

1- Vermijd recirculatie van luchtstromen. Dit is vooral van belang voor gemeenschappelijke ruimtes en ruimtes waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn.

2- Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen door (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s. Ook hier is het risico in gemeenschappelijke ruimtes, zoals klaslokalen en kantines het grootst. Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat.

3- Gebruik ruimtes waarvoor ze zijn ontworpen. Heeft een wijziging van het gebruik plaatsgevonden controleer dan of de ruimte nog steeds voldoet. Dit is vooral van belang als in een ruimte meer personen tegelijk aanwezig zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was. Mogelijk dat de ventilatiecapaciteit dan niet voldoende is.

Goed gebruik – sleutel tot succes

Afsluitend nog een tip van mij. Volgens mij is het niet voldoende om de leerkrachten, leerlingen en ouders alleen maar te informeren over de uitkomsten uit de inventarisatie. Veel belangrijker is het dat het gebouw goed gebruikt wordt. Covid-19 zal het niet uitmaken of je gebouw in theorie voldoet. Wanneer je het verkeerd gebruikt, kan het alsnog zijn dat je te weinig ventileert. Gebruikers moeten stap voor stap begrijpen hoe hun systeem werkt en hoe ze in elke situatie moeten handelen. Denk aan het regelmatig controleren of de ventilatieroosters open staan. Of een duidelijke uitleg welke deuren je beter gesloten kunt houden voor een optimale werking van het systeem. Betrek daarom je team en maak duidelijke afspraken.

Wil je je verdiepen in de verschillende basisprincipes voor ventilatie?  Leestip: Ventilatiesystemen types en uitgangspunten 

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Tijd voor actie?

Neem vandaag nog contact op.

Contact

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR