duurzaam, verduurzaming,kinderopvang,matrix,beleidsvelden,aanpak,stappenplan

Verbinden door duurzaamheid

Geschreven op 12 maart 2020 door Romy Schneider

Samen op weg naar een duurzame organisatie

Bij het zetten van de eerste stappen naar verduurzaming van een organisatie kan bovenstaand diagram verheldering bieden. Vaak wordt bij verduurzaming alleen gedacht aan energiebesparing, maar het thema gaat door alle lagen en bedrijfsvelden van een organisatie heen. Daarom blijft de inzet niet alleen beperkt tot de afdeling bedrijfsvoering, maar moet het  proces gezamenlijk in alle bedrijfslagen worden gedragen en aangepakt. In bovenstaand diagram is te zien hoe bedrijfsvoering, HR, marketing & communicatie en pedagogiek & kwaliteit gezamenlijk ingrijpen op de duurzaamheid.

Bij HR draait het om duurzame inzet van het personeel in een gezonde werkomgeving. Binnen pedagogiek en kwaliteit gaat het enerzijds om het opvoeden van de toekomstige generatie, anderzijds tegelijkertijd ook om het intern informeren van medewerkers om het gebruikersgedrag te veranderen. In marketing & communicatie wordt uitgedragen hoe je je plannen binnen alle lagen van je organisatie laat landen en hoe de gemaakte plannen op de lokaties worden uitgevoerd, maar ook hoe je naar buiten als organisatie duurzaamheid uitstraalt. Een sterke visie als vertrekpunt vormt de grondslag van de activiteiten binnen alle genoemde bedrijfsvelden.

Om een beeld te krijgen van de huidige situatie en de haalbaarheid van je ambities als organisatie is het onderstaand document een nuttige tool. Je kan de matrix gratis downloaden. Loop de elementen in de matrix stapsgewijs door om een eerste overzicht te krijgen van de aanleiding, doelen en behoeften, en een outline te maken voor een planmatige aanpak met de juiste mensen.

Verduurzamen doe je samen. Focus op wat je wilt bereiken, niet op de obstakels!

Romy Schneider – Maatwerk in begrijpelijke taal

Romy Schneider Vastgoedadvies voor Scholen is opgericht om besturen te helpen het beste te halen uit hun huisvesting. Met voor iedereen begrijpelijke stappenplannen help ik scholen en kinderopvangorganisaties om een gebouw te creëren dat helemaal past bij hun pedagogische visie.

Ik richt me hierbij voornamelijk op ambitieuze bestuurders die:

✔ Waarde hechten aan een excellent schoolgebouw of kinderopvanglocatie
✔ Willen moderniseren of nieuwbouw starten
✔ De middelen voor onderhoud efficiënt willen inzetten
✔ Op (energie)kosten willen besparen
✔ Duurzaamheid willen uitstralen
✔ Professionele begeleiding zoeken

Bij mij kun je rekenen op een onafhankelijke en loyale partner met ruime bouwkundige ervaring, architectonisch inzicht en kennis van vastgoedbeheer.
Als expert huisvesting ben ik verbonden aan het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang en ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Vanaf het begin ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Daarnaast was ik vele jaren lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs en zag ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.

Matrix verduurzamen binnen de organisatie

Direct Downloaden

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Nieuwste blogs

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR