Gebouwenscans

Loopt je facilitair coördinator over van alle losse aanvragen en wensen van de verschillende locaties? Heb je het gevoel dat je niet op kwaliteit stuurt, maar geleefd wordt door de waan van de dag? Mis je het overzicht en wil je je gebouwen beter leren kennen?

Neem contact op

Grip op je gebouwen begint met inzicht en overzicht. Als je meer inzicht wilt krijgen in bijvoorbeeld binnenklimaat, kwaliteit of gebruikersbeleving in en rond je scholen of opvanglocaties, laat deze dan eens goed onderzoeken. Bij een Gebouwenscan neem ik je gebouwen kritisch onder de loep. Met behulp van een speciaal ontwikkelde QuickScan en in gesprek met pedagogisch medewerkers inventariseer ik je locaties.

De Gebouwenscan is bedoeld voor organisaties die een duurzame huisvesting nastreven en de kwaliteit van hun locaties willen verbeteren. In het kader van deze doelstellingen wordt een QuickScan uitgevoerd op de locaties. De Gebouwenscan verschaft inzicht in de huidige situatie.

Hierbij wordt gekeken naar:

⦁ Ruimtelijke kwaliteit en functie (Thema: beleving en gebruik)
⦁ Binnenklimaat en exploitatie (Thema: techniek)
⦁ Energieverbruik (Thema: duurzaamheid en financieel)

De Gebouwenscan volgt de systematiek van ‘Het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang’ (voor kinderopvanglocaties) en ‘Het Kwaliteitskader Huisvesting PO’ (voor scholen). De kwaliteit van het gebouw of de opvanglocatie wordt vastgelegd aan de hand van eenduidige definities. Op die manier wordt het mogelijk om verschillende locaties en gebouwen met elkaar te vergelijken.

De Gebouwenscan wordt het vertrekpunt om te identificeren of je gebouwen aan de kwaliteitseisen van de organisatie voldoen en waar de hoogste urgentie ligt voor aanpak. Daarnaast zal hij de basis vormen voor beleidsvorming en een strategisch gebouwenplan.

Een duurzaam gebouw is AANTREKKELIJK, GEZOND en BETAALBAAR.

Na dit traject weet je waar de knelpunten en kansen in je gebouw zitten.
Je kent van je eigen locaties de problemen en hun oorzaken, en weet welke maatregelen je kunt nemen om dit te verminderen of zelfs voorkomen.

Werkwijze

Bij een Gebouwenscan doorlopen we samen meerdere stappen:
Stap 1: voorbereiding: à De voorbereiding bestaat uit een intakegesprek op locatie waarin we samen de kwaliteitscriteria en presentatie-eisen en prioriteiten voor je organisatie afstemmen. Daarnaast komen alle praktische zaken aan bod en worden de locatiebezoeken gepland.
Stap 2: scan op locatie à Tijdens de inspecties op locaties vindt een interview met de locatiemanager plaats. Bij grotere projecten starten we met een pilot. Op die manier kunnen nog kleine punten bijgesteld worden. Vervolgens worden de overige locaties bekeken.
Stap 3: analyse à Vergelijk en analyse.
Stap 4: evaluatie à Opleveren resultaten d.m.v. managementrapportage en advies.

Afhankelijk van de omvang van de Gebouwenscan duurt het traject ongeveer 6-7 maanden, van startgesprek tot en met afronding.

De integrale Gebouwenscans starten tweemaal per jaar: in september en in februari.

Is een Gebouwenscan iets voor jouw organisatie of wil je meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op.

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR