Inspiratiesessies

Wordt er over nieuwbouw gesproken, maar is nog niet duidelijk welke stappen daarbij komen kijken? Heeft de oudercommissie gevraagd om aandacht voor duurzaamheid? Wordt het ‘s zomers zo warm dat de pedagogisch medewerkers aandringen op de aanschaf van een airco? Zijn de exploitatiekosten onverklaarbaar hoog?

Neem contact op

Staat je organisatie aan de vooravond van deze opgave, vraag dan een inspiratiesessie aan. De inspiratiesessies bestaan uit een presentatie en een plenair interactief deel. Het doel is de organisaties inzicht te geven in de opgave en hoe deze op te pakken.

De inspiratiesessies zijn uitermate geschikt als startbijeenkomsten, zodat iedereen hetzelfde vertrekpunt heeft waarbij specifiek wordt ingegaan op de eigen casus.
Zo kan ik op een aansprekende en overzichtelijke manier een introductie geven op de volgende onderwerpen. Staat jouw vraagstuk er niet bij, neem dan contact op met mij en we kijken samen naar de mogelijkheden.

Werkwijze

De inspiratiesessies zijn opgebouwd rondom een afgebakend thema. De sessies zijn informatief én interactief; na afloop zijn alle deelnemers over dit thema niet alleen bijgepraat, maar ook betrokken geraakt. Inspiratiesessies worden eenmalig in-company gegeven op een van je locaties. De duur is in principe twee uur. Afhankelijk van je situatie of vertrekpunt kan de sessie aan individuele wensen en voorkeuren worden aangepast. In een voorgesprek breng ik je specifieke wensen in kaart, desgewenst kunnen in een afrondend gesprek eventuele vervolgstappen besproken worden.

Onderwerpen

Sessie 1: “Hoera, we gaan bouwen! Wat nu…?”
Sessie 2: “Thuis in onze gebouwen”
Sessie 3: “Verbinden door duurzaamheid”
Sessie 4: “Gezonde gebouwen”
Sessie 5: “Fris door de zomer”

Lees hieronder meer informatie over de specifieke sessies.

Sessie 1: “Hoera, we gaan bouwen! Wat nu...?”

Thema: Nieuwbouw/scholenbouw en IKC ontwikkelingen

Een bouwproject is een complexe opgave, waarbij heel veel zaken komen kijken waar je als organisatie niet dagelijks mee te maken hebt. In deze inspiratiesessie krijg je overzicht over de verschillende aspecten van het proces die op je af komen.

Deze sessie is uitermate geschikt voor besturen en voor de toekomstige interne projectgroep voor een bouwproject of ontwikkeling van een kindcentrum (voor zowel scholen alsook kinderopvang).

Bijzonderheid IKC ontwikkelingen:
De inspiratiesessie kan ook ter voorbereiding dienen voor kinderopvangorganisaties om als volwaardig gesprekspartner op te treden tussen partijen die bij de ontwikkeling van de gebouwen betrokken zijn.

Na “Hoera, we gaan bouwen!” heb je een helder overzicht over juridische afwegingen die gemaakt moeten worden, zoals wie wordt gebouweigenaar, wie geeft de opdracht? Ook heb je zicht op de omvang van het project, de betrokken stakeholders en de geldstromen, en weet je wat de volgende stap is.

Belangstelling voor één van de inspiratiesessies? Vragen?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op!

Sessie 2: “Thuis in onze gebouwen”

Thema: Ruimtelijke kwaliteit en gebruik

Voor scholen en kinderopvangorganisaties is een fijn gebouw een belangrijk visitekaartje. Een goed gebouw heeft immers een positief effect op het gedrag, welbevinden en ontwikkelproces van kinderen en pedagogisch medewerkers. Daarom is het belangrijk om een duidelijke visie te hebben op je huisvesting, en met elkaar te werken aan een breed gedragen beleid voor kwaliteit.

Deze sessie is uitermate geschikt voor kinderopvangorganisaties die een gewenst kwaliteitsniveau voor hun gebouwen locatie-overstijgend willen vastleggen en de kwaliteit van hun locaties willen verbeteren.

Na “Thuis in onze gebouwen” weet je op welke kwaliteitsthema’s je kunt sturen, welke wettelijke uitgangspunten je in acht moet nemen en welke middelen je helpen om keuzes te maken. Je weet welke stappen je moet nemen voor meer inzicht zodat je ‘thuis bent’ in je gebouwen en wat er nodig is zodat medewerkers, kinderen en ouders zich ‘thuis voelen’ in de gebouwen.

Belangstelling voor één van de inspiratiesessies? Vragen?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op!

Sessie 3: “Verbinden door duurzaamheid”

Thema: Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid is een heel breed begrip! Vraag drie mensen in je bedrijf wat zij onder duurzaamheid verstaan, en je krijgt drie verschillende antwoorden. Wil jouw organisatie aan de slag met duurzaamheid, dan is het heel belangrijk om tot een gezamenlijke definitie te komen. Want iedereen wil graag duurzaam, maar waar begin je?

Deze opgave betekent voor scholen en de kinderopvangorganisaties enerzijds een kennisvraagstuk en anderzijds een financieel vraagstuk.

Deze inspiratiesessie is bedoeld voor organisaties die stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid en de kwaliteit van hun locaties willen verbeteren. De sessie is geschikt voor medewerkers uit alle lagen en afdelingen van je organisatie.

Na “Verbinden door duurzaamheid” spreekt iedereen dezelfde taal als het om duurzaamheid gaat. De sessie is een goed vertrekpunt om te bepalen wat je ambities zijn en welke behoeften binnen je organisatie leven rondom dit onderwerp.

Belangstelling voor één van de inspiratiesessies? Vragen?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op!

Sessie 4: “Gezonde gebouwen”

Thema: Binnenklimaat

Kleine en grote mensen leren en werken het best in een comfortabel binnenklimaat met voldoende frisse lucht en een behaaglijke temperatuur. Maar welke factoren zijn daarop van invloed, en wat kun je doen om een binnenklimaat te realiseren waar iedereen zich lekker bij voelt?

Deze inspiratiesessie is geschikt voor scholen en kinderopvangorganisaties die grip willen krijgen op het binnenklimaat in hun gebouwen. Enerzijds wordt deze opgave opgelegd middels wettelijke verplichtingen, anderzijds biedt het ook een kans om de kwaliteit van de huisvesting te optimaliseren.

Na “Gezonde gebouwen” ben je thuis in een aantal basisbegrippen en vuistregels die belangrijk zijn voor een gezond binnenklimaat. Je hebt een duidelijk beeld aan welke eisen of regelgeving je moet voldoen en/of aan welke wensen van gebruikers je tegemoet wilt komen.

Belangstelling voor één van de inspiratiesessies? Vragen?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op!

Sessie 5: “Fris door de zomer”

Thema: Zomerklimaat

Niet iedereen kijkt reikhalzend uit naar de zomer… Op sommige locaties lopen de temperaturen weleens erg hoog op. En dan wordt het wel heel lastig om het binnenklimaat werkbaar en gezond te houden voor werknemers en kinderen. Herkenbaar?
Deze inspiratiesessie is geschikt voor scholen en kinderopvangorganisaties die worstelen met hoge temperaturen in de zomermaanden, en die op zoek zijn naar goede tips én structurele oplossingen.
Na “Fris door de zomer” ben je bekend met een aantal basisprincipes op het gebied van overhitting en verkoeling. Na deze sessie begrijp je waarom je bepaalde stappen eerst zet, of hoe je de beste beslissing kunt nemen. Je leert bewuster afwegingen te maken om desinvesteringen te voorkomen.

Belangstelling voor één van de inspiratiesessies? Vragen?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op!

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR