Romy Schneider Vastgoedadvies voor scholen

Omgevingsanalyse

Maakt duidelijk waarom u bepaalde keuzen neemt

Geeft grip op u stakeholders

Laat kansen en bedreigingen zien

Geeft focus op je doelen

De omgevingsanalyse is de basis voor nieuwe kansen. De omgeving verandert. continu. Op de omgevingsfactoren heeft u zelf geen invloed. Denkt u hierbij aan krimp, vergrijzing, dreigend leegstand, economische groei, technische vernieuwingen of politieke invloeden. OASE werkt met de DESTEP methode en brengt de factoren helder en systematisch in beeld. De omgevingsanalyse kijkt altijd vanuit twee kanten.

  1. vanuit het gebouw
  2. vanuit de omgeving

De omgevingsanalyse vatten we samen in een heldere SWOT-analyse.

ir. Romy Schneider

Vastgoedadvies voor scholen

Probeer het nu

Waarvoor?

Het doel van de omgevingsanalyse is het verkrijgen van inzicht in de kansen en bedreigingen die er zijn voor u huisvesting. Voor een plan van aanpak op maat, is een omgevingsanalyse een absolute must. Weet wat de prognoses zijn zodat u pro actief op marktontwikkelingen kunt inspelen.

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR

Nieuwsupdate 01/03/2020: Mijn bedrijf wordt 5 jaar - Lees meer