Kwaliteitskader Huisvesting funderend onderwijs

Het kader is opgesteld voor het funderend onderwijs en volgt de vertrouwde opbouw van de 3 thema’s:

Beleving      ⇒  Gebruik      Techniek

Bij het thema beleving gaat het vooral over de verschijningsvorm en uitstraling van het gebouw. Het thema gebruik geeft inzicht in de functionele kwaliteitscriteria. Is het gebouw goed bruikbaar voor onderwijs? Is het ruimteprogramma volledig? Het thema techniek behandelt de onderwerpen gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.

Ook is er zoals bij de laatste versie een financiële paragraaf toegevoegd. Deze paragraaf geeft inzicht in de bouwkosten die bij een gewenst kwaliteitsniveau horen.

kwaliteitskader huisvesting

Wat is nieuw?
In het nieuwe kader zijn de versies voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs samengevoegd tot één Kwaliteitskader. Ook is er een bijlage met aanvullende kwaliteitscriteria voor gebouwen voor passend onderwijs.

Benoeming en volgorde van de onderwerpen is volledig afgestemd op het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang (versie 2019). Dit maakt het heel aantrekkelijk de kaders bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van kindcentra naast elkaar te gebruiken.

In deze nieuwe versie zijn ook de kwaliteitscriteria ten aanzien van gezondheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en de buitenruimte aangescherpt, zodat deze aansluiten op landelijke ontwikkelingen (wetgeving, sectorale routekaart).

Blader in het nieuwe Kwaliteitskader Huisvesting eens door naar bijlage E. Hier vind je een standaard werkset minimale eisen voor de huisvesting van scholen. Handig: zo kun je je gebouwenbestand beter vergelijken door een basiskwaliteit te definiëren. Denk aan gebouwenscans in de aanloop naar Integrale Huisvestingsplannen. Ook voor nieuwbouw schept dit hopelijk meer duidelijkheid. We barsten aan het begin van de projecten allemaal van de ambities. Bouwprojecten worden echter ook beïnvloed door budgetten. Wat fijn als de discussie over de demarcatie tussen eisen voor een (wettelijke) basiskwaliteit en verdergaande ambities in het begin helder is. Dan kan je budgetten gerichter inzetten.

Wie heeft het Kwaliteitskader Huisvesting gemaakt en waar vind ik het?
Kenniscentrum Ruimte-OK heeft in overleg met de VO-raad, PO-Raad en de VNG het Kwaliteitskader Huisvesting (versie 2021) uitgewerkt en stelt het als digitale versie beschikbaar.

Lees hier meer over het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021.

Terug naar het hoofdartikel.

Link naar download

“Kwaliteitskader Huisvesting”

Je kan hem op de site van Ruimte-OK gratis downloaden:

Downloaden

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR