Programma van Eisen Frisse Scholen 2021

Het vernieuwde Programma van Eisen Frisse scholen behandelt zoals de eerdere versie 5 thema’s:

Energie    Lucht    Temperatuur    Licht    Geluid

Voor elk thema zijn 3 ambitieniveaus uitgewerkt, te weten klasse C (voldoende), B (goed) en A (uitmuntend). Het Programma werkt daarmee als een soort menukaart waarmee de opdrachtgever bij de projectdefinitie prioriteiten kan stellen en keuzes kan maken afhankelijk van de eigen ambities, situatie of budget. Het mooie van dit kader is dat hij ook bij architecten en installatieadviseurs bekend is en meestal ingezet wordt bij het ontwerp van scholen. Opdrachtgever en adviseur begrijpen elkaar daardoor veel makkelijker als het erom gaat het ambitieniveau van het binnenmilieu te bepalen.

Wat is nieuw?

Energie

De meest ingrijpende wijzigingen zijn bij het thema energie doorgevoerd. Dit thema is nu volledig in lijn gebracht met de aangescherpte wetgeving (NTA 8800 en BENG-eisen).

Binnenklimaat

Ook is er meer aandacht voor de comfortbeleving van het binnenklimaat. Zo zijn bijvoorbeeld de temperatuureisen voor de operatieve zomer- en wintertemperatuur aangepast. Bij de luchtkwaliteit is er meer aandacht voor fijnstof en worden nu ook meetbare eisen aan de emissies van materialen voor formaldehyde en vluchtige organische stoffen gesteld.

Verlichting

De criteria voor LED-verlichting hebben een vaste plek gekregen. Een belangrijke stap, aangezien nu alle nieuwe projecten uitgevoerd worden met LED-verlichting.  De daglichteisen zijn op het eerste gezicht achteruit gegaan. Dat heeft een goede reden: een raam is namelijk bij de huidige, uitstekend geïsoleerde en luchtdichte, gebouwen als het ware het temperatuurlek in de gebouwenschil. In de winter gaat er meer warmte naar buiten en in de zomer heb je door de zoninstraling ongewenste opwarming. Het nieuwe programma heeft een balans gezocht tussen voldoende licht in de ruimte, de temperatuurbeheersing en daarmee verbonden ook het energieverbruik.

Kwaliteitsborging

De kwaliteitsborging van alle 5 thema’s is ondergebracht in een apart hoofdstuk. Voorheen was er een kopje kwaliteitsborging per thema. Het voordeel van de nieuwe indeling is dat je de beheersmaatregelen voor alle onderwerpen onder elkaar hebt, wat voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud overzichtelijker is.

Wie heeft het Programma van Eisen Frisse scholen 2021 gemaakt en waar vind ik het ?
Het Programma van Eisen – Frisse Scholen is een publicatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bba binnenmilieu heeft i.s.m. BenR en Building Vision het document uitgewerkt.

Lees hier meer over het Kwaliteitskader Huisvesting.

Terug naar het hoofdartikel.

Link naar download

“Programma van Eisen Frisse Scholen 2021”

Je kan hem op de site van RVO gratis downloaden:

Downloaden

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR